کارگروه هاآخرین اطلاعات مربوط به کارگروه ها

طبیعت گردی

طبیعت گردی (1)

سه شنبه, 22 سبتامبر 2015

شعر زیبای استاد شهریار در وصف کوه و کوهنوردان

نوشته شده توسط

شعر زیبای استاد شهریار در وصف کوه و کوهنوردان

گروه کوهنوردی شهریار

کوه در شب چه شکوهی دارد                   خرم آن جلگه که کوهی دارد

شب چو مهتاب درخشد در کوه                 خرمن عشق نماید انبوه

تاجی از ماه به سر دارد کوه                   وز طلا جبه به بر دارد کوه

شاه بیت غزل دور نماست                       کوه سلطان همه صحراهاست

کوه را چشمه ی بی اندوهی است             کوه منزلگه بابا کوهی است...