یخ نوردی

چهارشنبه, 13 می 2015

حمایت در برف

نوشته شده توسط

نكته مهم در اين نوع حمايت يك راستا بودن تسمه حمايت حمايتچي با جهت صعود صعود كننده است

. ‏به همراه داشتن طناب و کلنگ کوهنوردی در این مواردمی تواندبسیار چاره ساز باشد. روش زیر یکی از روش های معمول حمایت در ‏برف می باشد که برای حمایت نفرات از بالا استفاده می شود. نکته مهم در کاربرد این روش پیچاندن طناب بدور دستی است که در ‏راستای صعود قرار ندارد. ‏
زیرا در این حالت و در صورت پرت شدن نفر وزن او به پشت حمایت پی و بعد به دست او منقل می شود.‏
نفر در ابتدا يك كارگاهي افقي درست مي كند . در فاصله مناسب از كارگاه ( حدود يك متر ) پايين تر يك " سطل نشستن" بر روي ‏برف مي كند. و نفر خود را مطابق شكل زير حمايت مي كند.‏

در یخنوردی بر خلاف سنگنوردی اتخاب محل جای تبر ( گیره) بر عهده خود شخص است و می توان از تمامی پهنه مطمئن یخ برای ‏ضربه زدن استفاده نمود.‏

اما همواره به یاد داشته باشیم هرگز نباید محل ضربه دوم در نزدیکی جایی باشد که تبر اول بر روی قرار دارد.‏
زیرا هنگامیکه تبر را بر روی یخ می کوبیم شکاف هایی در اطراف محل ضربه بوجود می ایند . اگر تبر دوم هم در همان حوالی که این ‏شکاف ها بوجود آمده اند کوبیده شود ممکن است سطح یخ شکسته و نفر حتی سقوط کند.‏
بنابراین سعی کنید حداقل در شعاعی بیشتر از 30 سانتی متر ضربه بعدی تبر خود را وارد کنید تا از بروز شکست یخ جلوگیری شود.‏