درباره گروهتاریخچه، مدیران، مربیان، اساسنامه

مدیران و مسئولین

                                                                                                       بسمه تعالي
                                                                 فدراسيون كوهنوردي و صعودهای ورزشی جمهوري اسلامي ايران
                                                                            هیئت كوهنوردي و صعودهای ورزشی استان تهران 

                                                                                                  گروه کوهنوردی شهریار

            


اسامي هيئت مديره ، نماينده هيئت موسس و بازرس گروه :                 

            
اسامي هيئت مديره :       


1 -    اسمعیل    رهگذر 

                  شماره تلفن همراه :      09122594246           

2 -    حمد اله    رهگذر      
  
                  شماره تلفن همراه :   09125659766            
3 -    سید احمد    سید اشرفی      

                  شماره تلفن همراه :    09391312735           

4 -    قربانعلی     حاجی آبادی       
               
                   شماره تلفن همراه :    09123336246          
5 -    ناصر   درخشان                
      
                    شماره تلفن همراه :   09123611193         

6 -    محبوبه    حاجی آبادی      

                     شماره تلفن همراه :   09193645471         
اسامی اعضاء علی البدل هیئت مدیره :
             
نماینده موسس در هیئت مدیره :


1 -    سعید     رهگذر    

                      شماره تلفن همراه :    09123654991                 
بازرس :


1 -    احسان رهگذر      
     
                     شماره تلفن همراه :     09125660394 


محل مشخصات و امضای هیئت موسس :


نام و نام خانوادگی :   1- اسمعیل رهگذر    2- سعید رهگذر    3- فاطمه شفیع زاده
 

آخرین ویرایش در شنبه, 27 جون 2015
برای ارسال نظر وارد سایت شوید