اخبار جامع کوهنوردی

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی گروه کوهنوردی شهریار

( زمان اسفند 1393 )
..
.
.
.
ماده 30 ) مجمع عمومی :
عالی ترین مرجع تصمیم گیری گروه است و به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می گردد . انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 32 ) مجمع عمومی عادی :
متشکل از کلیه اعضای گروه می باشد که هر دو سال یکبار و به منظور زیر تشکیل می شود .
32 - 1 ) شنیدن گزارش فعالیتهای یکساله سرپرست گروه ، هیئت مدیره ، بازرس و کمیته های اجرائی .
32 - 2 ) انتخاب یا ابقای اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره براي دوره دو ساله .

نخستین همایش ملی کوهنوردی برگزار می گردد.

         محورهای همایش:
               - اقلیم کوهستان 
               - وسایل و تجهیزات استاندارد اصول ایمنی 
               - فیزیولوژی (سیستم های انرژی و تاثیرات ارتفاع)
               - مدیریت برنامه های کوهنوردی 
               مکان برگزاری : سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
                زمان برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آذر ماه۱۳۹۳

صفحه3 از3