نهم شهریورماه 1386 روز ملی یوزپلنگ ایرانی نامگذاری شد تا دوست داران حفظ محیط زیست این مرز و بوم با انجام فعالیت های نمادین و معرفی یوز، سعی در حفظ این گربه سان در حال انقراض داشته باشند...

منتشرشده در جانوران و حیات وحش

جستجو در سایت

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی