جلسه هفتگی گروه کوهنوردی شهریار مورخ دوشنبه 16 آذر 94 و همزمان با روز دانشجو، با حضور نمایندهمحترم شورای اسلامی شهر شهریار و مدیر عامل محترم تعاونی انقلاب شهریار برگزار گردید.

منتشرشده در جلسات هفتگی

جستجو در سایت

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی