بنا بر اعلام دفتر توسعه ورزش همگانی نظر به اینکه اولین «همایش ملی ورزش برای همه» با حضور مدیران، اساتید و نخبگان ورزشی کشور در تاریخ 04/آذر/94 لغایت 05/آذر/94 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می شود، بدین وسیله از علاقه مندان جهت شرکت در این همایش ملی دعوت به عمل می آید.

اولین همایش ملی “ورزش برای همه” به همت معاونت محترم  توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان...

منتشرشده در اخبار جامع کوهنوردی

جستجو در سایت

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی