مشاهده:
جنگل کیشن
جنگل کیشن عکاس : مهدی فیض آبادی
کویر مرنجاب
کویر مرنجاب حضور اعضای گروه کوهنوردی شهریار در کویر مرنجاب (زمستان 93) ؛ سرپرست برنامه : فرامرز مظفری عکاس : محسن افشاریان
چین کلاغ
چین کلاغ در مسیر صعود به قله چین کلاغ
عکس دسته جمعی
عکس دسته جمعی بعد از صعود به قله ی 3350 متری کلکچال
صبح کلکچال
صبح کلکچال مسیر صعود به سمت کلکچال ، بالای پارک جمشیدیه عکاس : محسن رهنما
رو قله ی کلکچال
رو قله ی کلکچال نمایی از قله ی دماوند از روی قله ی کلکچال
گروه کوهنوردی شهریار - کلکچال
گروه کوهنوردی شهریار - کلکچال عکس دسته جمعی در کنار پناهگاه کلکچال
کلکچال
کلکچال نزدیک به تپه ی نورالشهدا - در مسیر صعود به قله ی کلکچال عکاس : محسن رهنما
پهنه سار
پهنه سار در مسیر صعود به قله ی پهنه سار
پهنه سار
پهنه سار شروع مسیر به سمت پهنه سار - سرپررست : اشرفی و حاجی آبادی
روی قله ی پهنار سار
روی قله ی پهنار سار عکاس : فرامرز مظفری - گروه کوهنوردی شهریار

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی