گزارش برنامهمجموع گزارش برنامه های گروه

دوشنبه, 16 اکتبر 2017

گزارش برنامه کوهپیمائی و پیمایش مسیر آببر(زنجان) به ماکلوان(گیلان)مورخ 7و8و9/7/96

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

به نام خدا

گزارش برنامه کوهپیمائی و پیمایش مسیر آببر(زنجان) به ماکلوان(گیلان)مورخ 7و8و9/7/96

سرپرست و برنامه :آقای احمد اشرفی

سرقدم:علی کردبچه

عقب دار: ناصردرخشان

پزشک تیم:دکتر احمد حسینعلی

عکاس:آقای مهدی فیض آبادی

تعداد نفرات شرکت کننده (16همنورد)

ناصردرخشان،احمدحسینعلی،بهلول فتاحی،علیرضانقوی،سیامک ابراهیمی،ناصر مشهدی،شاهین صالحی،محمد حاجیوسفی،علی

کردبچه،آرش اشرفی،اشکان امینی نژاد،مهرداد قانع،جواد درافشان،مهدی فیض آبادی،ابراهیم فیض آبادی،احمد اشرفی

گزارش برنامه:

طبق قرار قبلی ساعت 4/40 دقیقه جمعه 7مهر از محل مبدا میدان معلم (روبروی هلال احمر) حرکت نمودیم.ساعت 5/15 دقیقه صبح وارد اتوبان کرج به قزوین و اتوبان رشت و بعداز شهر و سد منجیل وارد جاده طارم شده و در نهایت طبق هماهنگی قبلی با تیم استان البرز،هردو تیم ساعت 9/40دقیقه به آببر مرکزطارم رسیدیم.جهت صرفه جوئی در وقت،بین راه با تهیه نان بربری داغ،صبحانه را در مینی بوس و درحال حرکت میل کردیم.با رسیدن به ابتدای شهر آببر و آمدن نیسان ها،کوله هارا بارزده و سوار بر نیسان،طبق معمول از نوع آبی آن شده و ساعت 10صبح از جاده دست راست و 500متر مانده به شهر آببر وارد جاده خاکی پر شیب و کوهستانی به سمت ارتفاعلات شمالی شهر آببر شدیم.هوا آفتابی و دلچسب بود و نیسان سواری هم برای خودش لذت خاصی در برنامه ها دارد.کم کم که در پیچ و خم جاده خاکی ارتفاع می گرفتیم،خنکای هوا و گه گاه پودر بارانی شضروع به خودنمائی می کرد.پس ازطی 24آببر وارد جاده خاکی پر شیب و کوهستانی به سمت ارتفاعلات شمالی شهر آببر شدیم.هوا آفتابی و دلچسب بود و نیسان سواری هم برای خودش لذت خاصی در برنامه ها دارد.کم کم که در پیچ و خم جاده خاکی ارتفاع می گرفتیم،خنکای هوا و گه گاه پودر بارانی شضروع به خودنمائی می کرد.پس ازطی 24کیلومتر جده خاکی و کوهستانی به محل پارک خودرو و ابتدای پاکوب مسیر آببر به ماکلوان رسیدیم.ساعت 30/11دقیقه جمعه 7مهر96است.باد سرد و مه و رگبار باران در ارتفاع 2360متری کوهستان هر جانداری را دعوت به زمین گیر شدن می کند.تا رسد به تیم ما،که پسازپیاده شدن از نیسان و تجهیز خود و کوله بر دوش و گرفتن یک عکس دسته جمعی و در نهایت با روحیه مضاعف وارد این چالش سرد و بارانی و مه آلود شدیم.ساعت 40/14دقیقه مسیر مالرو و پاکوب را در جهت شمال شرقی و تراورس از دامنه قله گرداب که در سمت راست مسیر قرار داشت را به سمت ییلاق دیزآب در پیش گرفتیم.

بازرسی چند سایت هواشناسی،زمان شروع پیاده روی ما می بایست مصادف با خروج این توده بارشی باشد که البته اشتباه از آب در آمده و زمان پیمایش مسیر ما،در هسته ی مرکزی این توده بارشی که متاثر از لایه مرطوب و سرد سطحی ارتفاعات آببر بود آغاز شد.هرچقدر جلوتر میرفتیم و زمان می گذشت برشدت باد و باران و مه و درصد رطوبت افزوده می شد.طبق هماهنگی های قبلی با تیم البرز قرار بر این بود که ،راهنما در جلو،10بعد از راهنما تیم البرز و 5متر بعد از تیم البرز،تیم ما در مسیر حرکت باشد و در ییلاق دیزآب که دارای چند کلبه و آغل و چمنزار و چشمه هست،یک ساعتی را برای استراحت و صرف ناهار توقف کنیم که با وجود این آبوهوای خراب صلاح را در حرکت و رسیدن به محل کمپ شبانه دیدیم و به حرکت خود ادامه دادیم.

ییلاق دیزآب را در هوای بارانی و مه غلیظ پشت سر گذاشتیم و ازانتهای چمنزار دیزآب در جهت شمال شرقی کم کم وترد دهلیز باریک و پرشیبی شدیم به واسطه  وجود مه غلیظ و بارش باران و برودت هوا،کمی ازفاصله راهنما و تیم ها کم کردیم تا در صورت بروز مشکل دسترسی به نفرات راحتتر باشد.

به انتهایدهلیز و ابتدای یال رسیدیم،کمی از شدت بادو باران کاسته شده بود.در روییال ودرپس مه آلود هوای مرطوب و سرد به تیم های محمدحسن نجاریان رسیدیم،مشغول استراحت و تجدید قوا بودند،پس از خوشوبش و احوالپرسی از تیم های نجاریان عبور کرده و مسیر را در روییال ارادمه دادیم.هرچه ارتفاع کم می کردیم هوا بهتر و قابل تحمل تر میشد.بالاخره ساعت 15 روز اول برنامه در ارتفاع 2080متری به ییلاق گردسویه،محل کمپ شب اول رسیدیم.چادرهارا برپا کرده و خسته و خیس برایصرف نهار و استراحت و گرم کردن خود وارد چادرها شدیم.

هوا تاریک شده بود،پس ازصرف نهار و استراحتی نه چندان راحت،با لباس های خشک و خیس از چادرها بیرون آمده تا هوایی تازه کنیم.دوستان آتش جمع و جوری برپا کرده و مشغول خشک کردن لباسهای خیس خود بودند.برودت هوا حدودا 10درجه بود و رطوبت بالای محیط و نسیم ملایم تمام وجودمان را خیس می کرد.خلاصه شب را در خواب و بیداری و رویا به صبح رساندیم.

صبح روز دوم با نور و گرمای انرژی بخش خورشید بیدار شدیم.برخی ازلوازم خیس را با کمک نور خورشید کمی خشک کردهخ و به صرف صبحانه مشغول شدیم.

رقص ابرها در فرازو نشیب دره ها و بازی مه گرما و نور خورشیدو مناظر دلفریب این منطقه هر بیذوقی را مجبور به گرفتن عکسهای یادگاری و لذت بردن از طبیعت این منطقه می کرد.ساعت 11صبح کمپ را جمع کرده و دوباره کوله بر دوش و چند عکس دسته جمعی و حرکت و در پیش گرفتن پاکوب شمالی مسیر به سمت جنگلهای ماکلوان پس از حدودا 5/1ساعت پیاده روی در روی یال و در پاکوب مشخص،مسیر را به سمت چپ و در جهت غرب تغییر داده و وارد شیب نسبتا تند و سرازیری شدیم.شیبی تند با پوششی از چمن زار و بدون پاکوب مشخص.کم کم وارد جنگل میشویم ،کم و بیش پاکوبی مشخص است.به دشت ودمنی صاف نه چندان صاف با تعدادی کلبه و آغل رسیدیم.ساعت 15 بعدازظهر است،محلی را برای برپائی چادر ها انتخاب کردیم و کمپ شب دوم را هم دایر نمودیم.طی روزهوای مه آلود وخنک روح وجانمان را نوازش می داد.ارتفاع محل کمپ سوم 1450 متر است،محلی را هم برای برپائی آتشانتخاب نموده و به کمک همنوردان هیزمی جمع آوریو آتشی بپا کردیم.در این محل برای تهیه آب از رودخانه پایین دست و یا از چشمه کنار کلبه ها می توان استفاده کرد.شبخوبی بود و خوابی دلچسب.پس از صرف شام و تنقلات و گپ و گفتگوئی کنار آتش شب د.م را هم سپری کردیم.

صبح روزسوم دریک هوای مه آلود از خواب بیدارشده و پس از صرف صبحانه و جمع کردن چادرها ساعت 20/9دقیقه دوباره مسیر را در پاکوب مشخص و با شیب ملایم در پیش گرفتیم.

کم کم درختان ازگیل و گردو ودر بین دیگر درختان جنگلی شروع به خودنمایی می کردند با عبور چندباره از رودخانه به روستایگلیوندرود رسیدیم.چند کلبه و در انتها حوضچه پرورش ماهی در کنار رودخانه.پس از عبور روییک پل آهنی و شیب ملایم از پاکوب ئارد جاده باریکی شده و الباقی مسیر را تا استراحتگاه و محل پارک مینیبوس ها،در این جاده ادامه دادیم.

ساعت 14است.به استراحتگاه رسیدیم.بعد از صرف نهار و استراحتی کوتاه،ساعت 15 با بارزدن کوله ها و سوارشدن به مینی بوس مسیر برگشت را پیش گرفتیم.جاده خاکی 6کیلومتری را طی کرده و وارد جاده آسفالت ماسوله به ماکلوان شدیم و با عبور ازفومن وارد اتوبان رشت به قزوین شده و پسازطی 350کیلومتر ازاستراحتگاه تا شهریار،بالاخره درساعت 24یکشنبه 9مهر96به شهریاررسیدیم.

مسیر رفت:

1-جاده آسفالت به طول 300کیلومتر(شهریار-اتوبان کرج-قزوین-رشت-منجیل-جاده طارم-گیلوان-آببر620متر)

2-جاده خاکی کوهستانی به طول 24متر

3-مبدا پیاده روی ارتفاع 2360متر تا ماکلوان حدودا 26کیلومتر پاکوب و مالرو(ارتفاع ماکلوان400متر)

مسیر برگشت:

1-جاده آسفالت به طول 350کیلومتر(جاده ماسوله-ماکلوان-فومن-اتوبان-رشت-قزوین-کرج-شهریار)

گزارش برنامه : احمد اشرفی

 

 

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ و زمان حرکت: مورخ 7و8و9/7/96ساعت4/40دقیقه
 • مدت: 3
 • سطح برنامه: متوسط
 • آنتن دهی در مسیر: قوی
 • مسیر دسترسی:

   

  مسیر رفت:

  1-جاده آسفالت به طول 300کیلومتر(شهریار-اتوبان کرج-قزوین-رشت-منجیل-جاده طارم-گیلوان-آببر620متر)

  2-جاده خاکی کوهستانی به طول 24متر

  3-مبدا پیاده روی ارتفاع 2360متر تا ماکلوان حدودا 26کیلومتر پاکوب و مالرو(ارتفاع ماکلوان400متر)

  مسیر برگشت:

  1-جاده آسفالت به طول 350کیلومتر(جاده ماسوله-ماکلوان-فومن-اتوبان-رشت-قزوین-کرج-شهریار)

   

   

 • هزینه ی برنامه: 160000تومان
 • سرپرست برنامه: آقای احمد اشرفی
 • تهیه و تنظیم گزارش: آقای احمد اشرفی
 • اسامی نفرات شرکت کننده: ناصردرخشان،احمدحسینعلی،بهلول فتاحی،علیرضانقوی،سیامک ابراهیمی،ناصر مشهدی،شاهین صالحی،محمد حاجیوسفی،علی کردبچه،آرش اشرفی،اشکان امینی نژاد،مهرداد قانع،جواد درافشان،مهدی فیض آبادی،ابراهیم فیض آبادی،احمد اشرفی
خواندن 867 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 اکتبر 2017
برای ارسال نظر وارد سایت شوید